ขายบ้าน  


    ผังเมืองกรุงเทพ
   เส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้าในอนาคต

   
 ผังเมืองกรุงเทพมหานคร
 
 

 

 

 
 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ดูขนาดใหญ่

 
 
 
 
 

    
           

                                                           hubb

                                        แผนบริการสำหรับผู้ฝากขายอสังหาริมทรัพย์

1. ด้วยทางเราตระหนักดีว่า ปัจจุบันนี้เป็นโลกของยุคดิจิทอล การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทาง     internet เป็นเรื่องง่ายและสามารถเข้า
ถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริง ทางทีมงานของเรา จึงจัดทำ SEO (Search Engine Optimization) กับทาง Googel เพื่อประชาสัมพันธ์
เว็บไซด์ของเราให้ติดอันดับอยู่หน้าแรกของ Google เพราะผู้ซื้อร้อยละ 70-80% จะหา ข้อมูลทรัพย์สินที่ต้องการซื้อ จากการ
search Google โดยใช้คีย์เวริดง่ายๆ เช่น Search จากชื่อหมู่บ้าน ซอย หรือถนน เป็นต้น เมื่อผู้ซื้อทำการ Search คำเหล่านั้น ก็จะเข้าไปเกาะลิ๊งค์กับเว็บไซด์ของเราทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักกับทรัพย์สินที่ฝากขายกับ เรามากขึ้น

            ดังนั้น ยิ่งผู้ซื้อเห็นรายการทรัพย์สินในเว็บไซด์ของเรามากเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ทรัพย์สินที่ฝากกับทางเรา
ขายออกได้เร็วและราคาดียิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนเราลงทุนทุกอย่างแทนคุณ 
                                  SEO
                        
                              ภาพ: แสดงถึงการโฆษณา SEOและ โฆษณาGoogle AdWord

2.Hubb Real Estate ( ฮับบ์เรียลเอสเตท ) เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งทำให้มี
เครือข่าย ช่วยประสานงานกับสมาชิกในสมาคมกว่า ร้อยโปรคเกอร์ ดังนั้นเมื่อทรัพย์ ของท่านที่ฝากกับทางเราไว้
จะถูกส่งเข้าเว็บไซด์ ส่วนกลางขอสมาคม(www.treba.or.th )ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น เพราะทรัพย์สิน 1 ชิ้น
หลายคนขาย หนึ่งคนซื้อพร้อมทั้งยังลงประกาศขายบ้านในเว็บไซด์ต่างๆขั้นต่ำอีก10กว่าเว็บไซด์ เช่น
www.ddproperty.com,www.thaihometown.com , www.dealfish.co.th ,www.pantipmaket.com ฯ

3. สำรวจสภาพทรัพย์สิน และช่วยผู้ขายวิเคราะห์หาราคาตลาดให้เหมาะสม เพื่อให้ทรัพย์ สินชิ้นนั้นๆขายได้เร็วที่สุดเพราะถ้าทรัพย์สินชิ้นนั้นตั้งราคาเกินความเป็นจริงซึ่งสูงกว่าราคาตลาดจะทำให้ผู้ซื้อไม่สนใจที่จะซื้อหรือขอเข้าชมทรัพย์สิน ทำให้เสียโอกาสที่จะขายได้เร็ว หรือหากผู้ขายตั้งราคาทรัพย์สินต่ำเกินไป ก็จะได้รับคำแนะนำที่เป็นจริงเพื่อไม่ให้ผู้ขายเสีย
โอกาสที่จะได้รับเงินเพิ่มขึ้น
 4. ให้คำแนะนำ ในกรณีที่บ้านไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย โดยช่วยดูจุดที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้บ้านมีสภาพที่ดีพร้อม
ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ และไม่โดนกดราคา

5. มีการติดป้ายหน้าทรัพย์สิน ดูขนาดป้ายตามความเหมาะสม ซึ่งแน่นอน ต้องเห็นเด่นชัด

6. มีการติดป้ายนำทางตามสถานที่ต่างๆ ที่ทีมงานวิเคราะห์แล้วว่า เป็นแหล่งเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายอีกทางหนึ่ง

7. มีการวิเคราะห์เครดิตผู้ซื้อในเบื้องต้น เพื่อกรองเครดิตผู้ซื้อก่อนเข้าชมบ้าน เพื่อดูศักยภาพของผู้จะซื้อว่ามีความสามารถ
ในการซื้อหรือไม่และคัดกรองเฉพาะผู้ที่มีศักยภาพในการขอสินเชื่อได้เท่านั้น ในการเข้าชมบ้านเพื่อไม่ให้ทางผู้ขายต้องเสีย
เวลามาเปิดบ้านโดยไม่จำเป็น

8. ทำการยื่นขอสินเชื่อให้ผู้ซื้อ โดยทางเราเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างผู้ซื้อ กับทางธนาคารโดยตรงเพื่อลด
ขั้นตอนความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารต่างๆของผู้ซื้อและคอยติดตามในแต่ละขั้นตอนของการขอสินเชื่อให้อย่างใกล้ชิด

9. ทำการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนเพื่อให้ผู้ขายทราบค่าใช้จ่ายที่แท้จริงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการขายได้อย่าง
ถูกต้องและหาทางช่วยเพื่อให้เสียค่าใช้ในการโอนน้อยที่สุด

10. ทางเราจะคอยประสานงานเมื่อถึงขั้นตอนในการโอน เช่น ช่วยในเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร ที่ต้องใช้ในการโอนที่กรมที่ดิน เมื่อถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ก็จะไปช่วยคอยดูแลในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด จนเสร็จสินการโอนกรรมสิทธิ์และผู้ขายได้รับเงิน
ครบถ้วนแล้ว

11. ทางเรามีบริการรับฝากกุญแจ เพื่อเปิดบ้านให้ลูกค้าเข้าชม กรณีเจ้าของบ้านไม่สะดวกในการเปิดบ้าน (ถ้าบ้านหลังนั้นไม่มี
คนอยู่แล้วและไม่มีทรัพย์สินมีค่าไว้ในบ้าน)

12. ในกรณีผู้ขายอยู่บ้าน ก็จะเข้าไปช่วยดูแลเปิดบ้านด้วยทุกครั้ง (เข้าไปเป็นเพื่อนเพื่อความปลอดภัย หากมีมิจฉาชีพแฝงตัว
เข้ามา)พร้อมทั้งเป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกใจทั้งฝ่ายผู้ขาย และฝ่ายผู้ซื้อ

13. จัดทำเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย(วางมัดจำ) เมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้น แต่ตัวแทนจะไม่มีสิทธิรับเงินมัดจำแทนผู้ขาย โดย
ดูแลให้เกิดความยุติธรรมทั้ง2 ฝ่าย

14. ทางเราจะไม่มีการเรียกเก็บค่าทำการตลาดใดๆ จากผู้ฝากขายเลย ตลอดระยะเวลาที่ทำการตลาด ผู้ขายจะจ่ายค่า
บริการให้กับตัวแทนก็ต่อเมื่อขายทรัพย์สินได้เท่านั้น โดยจ่ายค่าบริการ 3% จากราคาซื้อขายจริงไม่ใช่ราคาที่ตั้งขาย
และตัวแทนขายจะได้รับเงิน ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน

 ***ทั้งนี้เราขอสัญญาว่า จะตั้งใจทำการตลาดอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทรัพย์สินที่ฝากขายกับทางเรา ขายได้เร็ว และได้ราคาที่ดี
ที่สุดเพื่อเป็นการขอบคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจ ให้เราเป็นตัวแทนช่วยดูแลงานขายทรัพย์สินของท่าน***

 

 

 


 


 

           
             HUBB REAL ESTATE(ฮับบ์เรียลเอสเตท)

            เลขที่ 33/14 เดอะคอนเนค(อ่อนนุช)   ถนน: เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 แขวง: ประเวศ เขต:ประเวศ กรุงเทพมหนคร 10250
                 Email :Hubbrealestate@gmail.com  Mobile: 089-200-4455 , 086-941-3299 Fax: 02-918-9401

                   (ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.)
ลงประกาศฟรี www.hubbrealestate.com เว็บอสังหาริมทรัพย์ลำดับต้นๆของเมืองไทย
.......................................................
   - รายชื่อนายหน้าขายบ้าน
   - ติดต่อลงประกาศฟรี !!!
   - บริการของบริษัท
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   - สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย