- ดาวน์โหลดเอกสาร - ธนาคาร-ดอกเบี้ยธนาคาร - ราคา ประเมินที่ดิน - โปรแกรมคำนวนภาษี - หลักเกณฑ์คำนวนค่าใช้จ่าย - ราคาประเมินอาคารชุด - ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง - แผนที่สำนักงานที่ดิน กทม.- แผนที่สำนักงานที่ดิน สาขา