ขายบ้าน  


    ผังเมืองกรุงเทพ
   เส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้าในอนาคต

   
 ผังเมืองกรุงเทพมหานคร
 
 

 

 

 
 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ดูขนาดใหญ่

 
 
 
 
 

    
           

 

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจโฉนด

  แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจโฉนด (ท.ด.๒๑)

 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ น.ส.๓, น.ส.๓ ก. (ท.อ.๔)

  แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจอาคารชุด (อ.ช.๒๑)

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

· ขาย

· ขายเฉพาะส่วน

· ซื้อ

· ขายฝาก

· ขายฝากเฉพาะส่วน

· รับซื้อฝาก

· รับซื้อฝากเฉพาะส่วน

· ไถ่จากขายฝาก

· ให้

· รับให้

· จำนอง

· รับจำนอง

· ขึ้นเงินจากจำนอง

· ไถ่ถอนจากจำนอง

· รับโอนมรดกที่ดิน

· ผู้จัดการมรดก

· ผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วน

· โอนเปลี่ยนนามผู้จัดการมรดก

· ขอถือกรรมสิทธิ์รวม

· ให้ถือกรรมสิทธิ์รวม

· แลกเปลี่ยน

· เช่า

· ให้เช่า

· เบ่งเช่าเฉพาะส่วน

· ให้แบ่งเช่าเฉพาะส่วน

· ภาระจำยอม

· ภาระจำยอมบางส่วน

· สิทธิเก็บกิน

· สิทธิเก็บกินเฉพาะส่วน

· บรรยายส่วน

· โอนชำระค่าหุ้น

· โอนชำระหนี้

· โอนให้ตัวการ

· รับโอนในฐานะตัวการ

· บุริมสิทธิ

· สิทธิเหนือพื้นดิน

· ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์

· ห้ามโอน

· หนังสือยินยอมของคู่สมรส(แบบที่หนึ่ง)

· ลงชื่อคู่สมรส

· แบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส

· โอนตามคำสั่งศาล

· โอนเป็นที่สาธารณประโยชน์

· ผู้ปกครองทรัพย์

· ได้มาโดยการครอบครอง

· รังวัดสอบเขตที่ดิน

· แบ่งแยกในนามเดิม

· แบ่งกรรมสิทธิ์รวม

· แบ่งขาย

· แบ่งให้

· แบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์

· รวมโฉนดที่ดิน

· อายัดที่ดิน

· ขอใบแทน

· ขอหนังสือรับรองราคาประเมิน

· ตรวจหลักฐานการถือกรรมสิทธิ์

· ขอแก้ชื่อ - สกุล

·ขอแก้คำนำหน้านามและสกุลตามสามี 

 

 

 

 

 


 


 

           
             HUBB REAL ESTATE(ฮับบ์เรียลเอสเตท)

            เลขที่ 33/14 เดอะคอนเนค(อ่อนนุช)   ถนน: เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 แขวง: ประเวศ เขต:ประเวศ กรุงเทพมหนคร 10250
                 Email :Hubbrealestate@gmail.com  Mobile: 089-200-4455 , 086-941-3299 Fax: 02-918-9401

                   (ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.)
ลงประกาศฟรี www.hubbrealestate.com เว็บอสังหาริมทรัพย์ลำดับต้นๆของเมืองไทย
.......................................................
   - รายชื่อนายหน้าขายบ้าน
   - ติดต่อลงประกาศฟรี !!!
   - บริการของบริษัท
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   - สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย