ขายบ้าน

 

 

 

ขั้นตอนการซื้อบ้านที่ควรรู้ ก่อนตัดสินใจ

                       ขั้นตอนการซื้อบ้าน

          สำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของบ้านสักหลัง แต่เนื่องจากบ้านถือเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูง ดังนั้น ก่อนที่จะซื้อบ้าน ผู้ซื้อจึงต้องมีการหาข้อมูล และตรวจสอบรายละเอียด เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจนำไปสู่การเสียเงิน เสียเวลา ในภายหลัง ดังนั้น เพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ที่กำลังเริ่มต้นมองหาบ้านเป็นของตนเอง ทางกระปุกดอทคอม จึงได้รวบรวมข้อมูลขั้นตอนการซื้อบ้านมาฝากค่ะ

1. การกำหนความต้องการ

          ในการเลือกซื้อบ้าน ผู้ซื้อจะต้องกำหนดความต้องการของตนเองว่ามีบ้านในฝันแบบไหน โดยความหมายของคำว่าบ้านที่อยากได้ อาจจะไม่ใช่บ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินขนาดใหญ่ แต่อาจเป็นบ้านในรูปแบบอื่น เช่น บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ซึ่งในแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งบ้าน ราคา รูปแบบ และเนื้อที่ใช้สอย โดยบ้านในแต่ละประเภท จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้

            1.1 บ้านเดี่ยว

      บ้านเดี่ยวนับเป็นบ้านประเภทที่ทุกคนใฝ่ฝัน เพราะบ้านเดี่ยวให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว และมีเนื้อที่กว้างขวางทำให้รู้สึกโปร่ง สบายตา นอกจากนี้ สำหรับบางคนบ้านเดี่ยวยังแสดงฐานะความเป็นอยู่ ของเจ้าของบ้านด้วย โดยบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่มักจะเป็นบ้านชั้นเดียว หรือ 2 ชั้น แต่ในกรณีที่ที่ดินมีจำกัด หรือมีราคาแพงมาก อาจสร้างเป็น 3 ชั้น เพื่อประหยัดเนื้อที่

             1.2 บ้านแฝด

        บ้านแฝด เป็นบ้าน 2 หลัง มีฝาบ้านด้านหนึ่งติดกัน สร้างขึ้นเป็นคู่ บ้านแฝดมีบริเวณคล้ายบ้านเดี่ยว แต่มีขนาดเล็กกว่า แต่บ้านแฝดเหมือนไม่ค่อยเป็นที่นิยม อาจเพราะจะเป็นบ้านที่จะเป็นบ้านเดี่ยวก็ไม่ใช่ ทาวน์เฮ้าส์ก็ไม่เชิง โดยผู้ประกอบการบางรายอาจใช้กลโกง ดัดแปลงบ้านแฝดให้เหมือนเป็นบ้านเดี่ยวเพื่อเพิ่มราคาด้วย

            1.3 ทาวน์เฮ้าส์
 
       ในภาษาราชการ มักเรียกทาวน์เฮ้าส์ว่า บ้านแถว  ซึ่งทาวน์เฮ้าส์ที่มีราคาถูกมักเป็นทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว แต่โดยทั่วไปทาวน์เฮ้าส์จะมีความสูง 2 ชั้น และสำหรับทาวน์เฮ้าส์ราคาแพงในย่านใจกลางเมือง อาจมีการสร้างสูงถึง 3-4 ชั้น โดยแต่ละหลังจะสร้างติดกัน  รูปแบบเหมือนกัน ๆ  มีเพียงรั้วกำแพงเป็นตัวกั้น ซึ่งบางส่วนนิยมซื้อทาวน์เฮ้าส์เพื่อนำไปใช้เป็นสำนักงานขนาดเล็กด้วย

           1.4 คอนโดมิเนียม

        ในภาษาราชการ มักเรียกคอนโดมิเนียมว่า อาคารชุด ซึ่งจะแบ่งออกเป็นห้อง ๆ เรียกว่า ห้องชุด ซึ่งในห้องชุดหากเป็นแบบราคาถูกก็จะมีห้องเดียวเป็นห้องเอนกประสงค์ แต่ถ้าเป็นห้องชุดราคาแพง อาจแบ่งออกเป็นหลายห้อง เช่น ห้องโถง ห้องนอน  ห้องครัว เป็นต้น

2. การตั้งงบประมาณ

           สิ่งสำคัญในการซื้อบ้าน คือ การตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับรายได้ และบ้านที่เราต้องการ โดยมีหลักเกณฑ์เบิ้องต้นในการตั้งงบประมาณอย่างง่าย ๆ คือ งบประมาณที่จะใช้ในการซื้อบ้าน ควรอยู่ที่ 3 เท่า ของรายได้ต่อปีของผู้ซื้อ และผู้ซื้อต้องมีความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ กับสถาบันการเงิน โดยคิดเป็นจำนวนประมาณ 30% ของรายได้ต่อเดือน  ซึ่งงบประมาณดังกล่าว จะยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ซื้ออาจจะต้องชำระต่อไปในอนาคต 

          นอกจากนี้ผู้ซื้อจะต้องสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อบ้าน และที่ดิน หลังรับโอนบ้านเรียบร้อยแล้ว เช่น  

            ค่าตกแต่งภายในบ้าน ในกรณีที่ไม่ใช่โครงการพร้อมอยู่

            ค่าติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในบ้าน เช่น ปั๊มป์น้ำ แท้งค์ น้ำ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

            ค่าจัดสวน หรือต่อเติมต่าง ๆ เช่น มุ้งลวด เหล็กดัด กันสาด

            ค่าสาธารณูปโภค และค่าส่วนกลาง   ของโครงการผู้ซื้อต้องตรวจสอบว่าค่าใช้จ่ายดังกล้าว
            ครอบคลุมอะไรบ้าง เช่น ค่าบริการ เก็บขยะ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ายาม รักษาการณ์ เป็นต้

3. การสำรวจโครงการที่เปิดขาย

           หลังจากที่เลือกประเภทของบ้านตามที่ต้องการแล้ว อย่าลืมดูในเรื่องของทำเลที่ตั้งว่าสะดวกกับการใช้ชีวิตประจำวัน หรือไม่ เช่น ใกล้ที่ทำงาน โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และสถานีตำรวจหรือไม่ เมื่อคิดว่าที่ตั้งเป็นที่น่าพอใจแล้ว ผู้ซื้อควรตรวจสอบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ดังนี้

             ตรวจสอบใบอนุญาตจัดสรรที่ดินจากผู้ประกอบการ หรือขอตรวจสอบได้ที่กรมที่ดิน    

             ตรวจสอบว่าโครงการได้รับการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร   โดยเฉพาะในรายที่ผู้ประกอบการ มีการแยกทำสัญญาขายที่ดิน    และสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างอาคารไว้เป็นคนละฉบับผู้ซื้อควรให้ผู้ประกอบการได้แนบแบบแปลนที่ขออนุญาตไว้ท้ายสัญญาที่กระทำระหว่างกัน

             ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ เช่น       สอบถามจากผู้อยู่อาศัยในโครงการเก่าที่ผู้ประกอบการดำเนินการมาแล้วในอดีต หรือตรวจสอบจากรายชื่อผู้ประกอบการที่ถูกขึ้นบัญชีดำไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

             ตรวจสอบขนาด และผังโครงการ ว่ามีความเหมาะสมกับสภาพการอยู่อาศัยหรือไม่ ซึ่งการวางผังที่เหมาะสมกับสภาพการอยู่อาศัย จะต้องดูไม่แออัดมากจนเกินไป

             ตรวจสอบภาระผูกพันของที่ดิน หรือโครงการที่มีต่อสถาบันการเงิน เพราะส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะขอสินเชื่อในการดำเนินโครงการโดยนำที่ดินที่นำมาทำการจัดสรรเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนั้นผู้ซื้อควรตรวจสอบให้ชัดเจนว่า เมื่อถึงระยะเวลาโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ภาระผูกพันนี้ยังคงอยู่ หรือสามารถปลอดจำนองได้ทันที

             ตรวจสอบรูปแบบโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งการดูแค่บ้านตัวอย่าง อาจไม่เพียงพอ ผู้ซื้อสามารถขอให้ผู้ประกอบการนำชมตัวอย่างโครงการอื่น ๆ ที่ผู้ดำเนินการได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้ว เพื่อเป็นการตรวจสอบการดำเนินงานที่ผ่านมาของว่ามีความสมบูรณ์เรียบร้อยดีหรือไม่

             ตรวจสอบระบบน้ำประปา ระบน้ำทิ้ง ระบบบ่อบำบัด และระบบไฟฟ้า ว่ามีการวางระบบให้ใช้การได้สะดวก มีความปลอดภัย และมีแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุหรือไม่

4. การวางมัดจำ และทำสัญญาซื้อขาย

           ก่อนทำสัญญาจะซื้อ หรือสัญญาวางมัดจำนั้น หากเป็นการซื้อบ้านพร้อมที่ดินผู้ซื้อควรตรวจสอบสำเนาโฉนดทั้งด้านหน้า และด้านหลัง รวมถึงตรวจสอบทะเบียนบ้านเพื่อยืนยันสิทธิ์ของเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของที่ดินเดิม แต่ในกรณีที่เป็นอาคารชุด หรือห้องชุด อาจต้องดูสัญญาจะซื้อห้องชุด โดยตัวอย่างเอกสารสัญญาเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต ดังเช่น ตัวอย่างสัญญาในเว็บไซต์ สำนักกฎหมายสวัสดิธรรม ทั้งนี้ เรื่องการวางเงินมัดจำ ต้องขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย โดยเงื่อนไขต่าง ๆ จะต้องมีระบุไว้ในเอกสารสัญญาอย่างชัดเจน

           และในกรณีที่ผู้ซื้อ ต้องการกู้ซื้อบ้านกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ผู้ซื้อต้องถ่ายสำเนาโฉนดเพื่อยื่นให้ทางธนาคารตรวจสอบว่า โอกาสผ่านการพิจารณาในการขอกู้มากน้อยแค่ไหน หากสถาบันการเงินดังกล่าวพิจารณาแล้วว่ามีความเป็นไปได้สูง จึงค่อยดำเนินการติดต่อซื้อขาย ไม่เช่นนั้นผู้ซื้ออาจจะถูกยึดเงินมัดจำในขั้นตอนของการทำสัญญา หากการกู้เงินไม่ผ่านการพิจารณา 

           หลังจากนั้นเป็นตอนการทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายหรือหนังสือสัญญาวางมัดจำ โดยอาจทำสัญญาที่บ้านของผู้ขาย หรือที่สำนักงานขาย ซึ่งเหตุที่ไม่ควรทำหนังสือสัญญาซื้อขายในทันที เนื่องจากผู้ซื้อควรเว้นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ก่อนทำสัญญาซื้อขาย เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่เจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของโครงการเดิมมีพันธะผูกพันอยู่เช่น ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผลกระทบมาจนถึงตัวผู้ซื้อคนปัจจุบัน 

           ซึ่งหลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ซื้อต้องทำการถ่ายสำเนาเอกสารทั้งหมด อาทิ หนังสือสัญญา สำเนาโฉนด สำเนาเอกสารบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย เพื่อนำไปทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ในการติดต่อยื่นขอสินเชื่อ หลังจากนั้นสถาบันการเงินจะนัดวัน และเวลา เพื่อไปทำการประเมินราคาบ้าน และรอเวลาอนุมัติต่อไป 

ทั้งนี้ ในกรณีการซื้อบ้าน หลังจากที่ผู้ซื้อตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนัดเจ้าของบ้านทำหนังสือสัญญาซื้อขายได้อีกครั้ง และในขั้นตอนนี้ ควรจะทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน โดยหลังจากเซ็นหนังสือสัญญาซื้อขายแล้ว ผู้ซื้ออาจให้เจ้าของที่ดินเดิมแจ้งเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดที่ดิน โดยผู้ซื้ออาจเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตรังวัดในครั้งนี้ ซึ่งวิธีดังกล่าวถือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่ดินไปในตัว

                
หลังจากทำสัญญาซื้อขายเสร็จสิ้นแล้วผู้ซื้อต้องนำหนังสือสัญญาซื้อขายไปดำเนินการยื่นเรื่องเพื่อขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินอีกครั้ง  โดยให้ทางสถาบันการเงินเข้ามาทำการประเมินราคา โดยในระหว่างนี้ให้หมั่นติดต่อกับผู้ขาย เพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงบ้าน อาคาร หรือห้องชุด เป็นระยะ เพื่อให้มีโอกาสได้เข้าไปเช็คการดำเนินโครงการของผู้ขายอย่างต่อเนื่อง

           จากนั้นเมื่อสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อแล้ว ผู้ซื้อต้องนัดเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงิน และเจ้าของบ้าน  หรือเจ้าของโครงการ มาทำการโอน และจำนองที่ดินที่กรมที่ดิน สำหรับในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินจะผู้ดำเนินการให้ แต่ผู้ซื้อควรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทุกชิ้นที่เกี่ยวกับการจำนอง ก่อนเซ็นรับรองเอกสาร

5. การติดต่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

           ดังที่เกริ่นไปแล้วว่า ผู้ซื้อควรทำการติดต่อกับสถาบันการเงินที่ต้องการยื่นเรื่องเพื่อของสินเชื่อบ้านไว้ล่วงหน้า  เนื่องจากในเอกสารสัญญาซื้อขาย อาจระบุระยะเวลาการชำระเงิน งวดแรกภายใน 1-2 เดือน ดังนั้นก่อนทำสัญญาซื้อขาย ผู้ซื้อควรติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะวิธีการเตรียมตัว และรายละเอียดเอกสารต่าง ๆ ที่แต่ละสถาบันการเงินต้องการให้แนบไปพร้อมกับแบบฟอร์มคำขอ ซึ่งการเตรียมตัวที่ดี จะส่งผลให้การติดต่อกับสถาบันการเงินเป็นไปอย่างราบรื่น และรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อเอกสารทุกอย่างพร้อมแล้ว ผู้ซื้อควรรีบยื่นเรื่องเพื่อขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินในทันที ทั้งนี้ ในเบื้องต้นคาดว่าระยะเวลาในการพิจารณาการขอสินเชื่อบ้าน คาดว่าจะอยู่ที่ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของสถาบันแต่ละแห่ง

6. การนัดวันโอน

           เมื่อการขอสินเชื่อดำเนินการเสร็จสิ้น และได้รับการอนุมัตแล้ว จากนั้นผู้ซื้อต้องทำการนัดวันโอนกับสถาบันการเงินที่ผู้ซื้อได้ยื่นขอสินเชื่อไว้ หรือเป็นการทำเรื่องโอนระหว่างผู้ขาย กับสถาบันการเงินที่ติดจำนองอยู่ ก่อนที่มีการโอนระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอีกครั้ง ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย ที่ผู้ขายยังคงค้างต่อสถาบันการเงินเดิม ว่าจะมีผลกระทบกับการซื้อบ้านของผู้ซื้อหรือไม่ หรือหากไม่แน่ใจ อาจสอบถาม หรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความชัดเจน


7. การรับมอบบ้าน

           หลังจากดำเนินการเรื่องการขอสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการรับมอบบ้าน โดยทางสถาบันการเงินที่อนุมัติสินเชื่อจะเป็นผู้ดำเนินการให้  ซึ่งจะเป็นการนำโฉนดที่ดินไปดำเนินการ และผู้ซื้อเพียงแค่ชำระค่าโอน จากนั้นรอจนได้โฉนดที่ดินใหม่ ที่ระบุข้อความว่าผู้ซื้อได้เป็นเจ้าของที่ดิน หรือบ้านนี้โดยสมบูรณ์แล้ว ซึ่งผู้ซื้อต้องตรวจสอบเลขที่โฉนด หรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ว่าถูกต้องตามจริงหรือไม่ จากนั้นเมื่อได้รับเช็คเงินกู้จากทางสถาบันการเงิน ก็ทำการชำระเงินกับผู้ขาย และชำระเงินกับสถาบันการเงินให้ครบถ้วนตามที่ระบุในเอกสารสัญญาต่าง ๆ 

8. การเข้าพักอาศัย

           เมื่อดำเนินเรื่องรับมอบบ้านเสร็จสิ้นแล้ว หากเป็นการซื้อบ้าน ผู้ซื้อสามารถย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านได้ทันที โดยอย่าลืมทำการโอนมิเตอร์น้ำ-ไฟ ให้เรียบร้อย และดำเนินการตกแต่งสถานที่ตามที่ตั้งงบประมาณไว้ ทั้งนี้ ในส่วนของอาคารชุด เรื่องระบบสาธารณูปโภค จะเป็นหน้าที่ของส่วนกลาง ทว่า ผู้ซื้อก็ต้องตรวจสอบระบบต่าง ๆ ภายในบ้านเพื่อความปลอดภัย หากเห็นสิ่งใดผิดปกติ แม้เป็นเรื่องเล็กน้อย ควรจะแจ้งเจ้าของเดิม หรือเจ้าของโครงการ เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดให้สมบูรณ์แต่เนิน ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว

           เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับขั้นตอนการเลือกซื้อบ้านที่นำมาฝากกันในครั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลคร่าว ๆ ที่ผู้ซื้อควรทราบไว้ เพื่อให้สามารถนำไปวางแผนในการซื้อบ้านได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะต้องศึกษารายละเอียดในแต่ละโครงการที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่อาจมีการจัดทำแยกย่อยเพื่อให้เหมาะสมกับการทำสัญญาซื้อขายบ้านในแต่ละประเภทนั่นเอง

ที่มา: kapook.com


 


    ผังเมืองกรุงเทพ
   เส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้าในอนาคต

   
 ผังเมืองกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ดูขนาดใหญ่

 

 

 


                   

             HUBB REAL ESTATE(ฮับบ์เรียลเอสเตท)

            เลขที่ 33/14 เดอะคอนเนค(อ่อนนุช)   ถนน: เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 แขวง: ประเวศ เขต:ประเวศ กรุงเทพมหนคร 10250
                 Email :Hubbrealestate@gmail.com  Mobile: 089-200-4455 , 086-941-3299 Fax: 02-918-9401

                   (ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.)

broker ขาย บ้าน, web ขาย บ้าน, web ประกาศขายคอนโดฟรี, web ประกาศขายบ้านฟรี,ขาย คอน โด ผ่าน นายหน้า,ขาย คอน โด ฟรี,ขาย คอน โด ฟรี ทุก ค่า ใช้ จ่าย,ขาย ที่ดิน ฟรี,ขาย บ้าน เดี่ยว ราม คํา แหง,ขาย บ้านใน กรุงเทพ,ขาย บ้าน ฟรี,ขาย อาคาร พาณิชย์ กรุงเทพ,ขายบ้านฟรี,ขายบ้านมือสอง,คอนโดมือสอง,โฆษณา ขาย คอน โด ฟรี,โฆษณา ขาย บ้าน ฟรี,โฆษณาขายที่ดินฟรี,โฆษณาบ้าน,ตลาด บ้าน มือ สอง,ต้องการ ขาย บ้าน,ต้องการ ขาย บ้าน ด่วน,ต้องการขายคอนโด,ต้องการขายที่ดิน,ต้องการขายบ้าน,ตัวแทน ขาย คอน โด,ตัวแทน ขาย บ้าน,ตัวแทนขายบ้าน,ตัวแทน ขาย อสังหาริมทรัพย์,ตัวแทนขายอสังหา,ทาวเฮาส์มือสอง,นาย หน้า ขาย บ้าน,นายหน้า ขาย คอน โด,นายหน้า ขาย ที่ดิน,นายหน้า ขาย บ้าน,นายหน้า ขาย บ้าน ที่ไหน ดี,นายหน้า ซื้อขาย บ้าน,นายหน้าขายบ้าน,นายหน้าขายบ้านแถว,นายหน้าขายบ้านมือ2,นายหน้าขายบ้านมือสอง,บริษัท ขาย บ้าน,บริษัท ซื้อขาย บ้าน,บริษัท นายหน้า ขาย ที่ดิน,บริษัท นายหน้า ขาย บ้าน,บริษัท โบรกเกอร์ ขาย บ้าน,บริษัท ฝาก ขาย บ้าน,บริษัท รับ ซื้อขาย บ้าน,บริษัท รับ ฝาก ขายคอนโด,บริษัทขายบ้านแถวมีนบุรี,บริษัทขายบ้านแถวรามคำแหง,บริษัทขายบ้านแถวรามอินทรา,บริษัทขายบ้านแถวหนองจอก ฉะเชิงทรา,บริษัทขายบ้านมือสอง,บริษัทรับขายบ้าน,บริษัทรับฝากขายบ้าน,บริษัทรับฝากขายบ้านและที่ดิน,บ้านมือสอง,โบรกเกอร์ ขาย คอน โด,โบรกเกอร์ ขาย บ้าน,ประกาศ ขาย คอน โด,ประกาศ ขาย คอน โด ฟรี,ประกาศ ขาย คอน โด ฟรี มือ สอง,ประกาศ ขาย ทาวน์ เฮ้า ส์ ฟรี,ประกาศ ขาย ที่ดิน ฟรี,ประกาศ ขาย บ้าน,ประกาศ ขาย บ้าน ทาวน์ เฮ้า ส์,ประกาศ ขาย บ้าน ฟรี,ประกาศ ขาย บ้าน ราคา ถูก,ประกาศ ขาย ฟรี,ประกาศ ขาย อ สั ง หา,ประกาศ ซื้อขาย บ้าน ฟรี,ประกาศขายคอนโดฟรี,ประกาศขายที่ดิน,ประกาศขายที่ดินฟรี,ประกาศขายบ้าน,ประกาศขายบ้านพร้อมที่ดินฟรี,ประกาศขายบ้านฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก,ประกาศขายบ้านและที่ดิน,ประกาศขายบ้านและที่ดินฟรี,ประกาศขายอาคารพาณิชย์,ประกาศฟรี ขายที่ดิน,ประกาศฟรี ไม่ต้องสมัคร,ฝาก ขาย คอน โด,ฝาก ขาย ที่ดิน,ฝาก ขาย บ้าน,ฝาก ขาย บ้าน คอน โด กรุงเทพ,ฝาก ขาย บ้าน ฟรี,ฝาก ประกาศ เช่า คอน โด,ฝากขายคอนโด,ฝากขายคอนโดฟรี,ฝากขายที่ดิน,ฝากขายที่ดินฟรี,ฝากขายบ้าน,ฝากขายบ้านที่ไหนดี,ฝากขายบ้านฟรี,ฝากขายบ้านมือสอง,ฝากขายบ้านและที่ดิน,โพ ส ขาย คอน โด ฟรี,โพ ส ขาย บ้าน,โพ ส ขาย บ้าน ฟรี,โพ ส ต์ ฟรี ขาย บ้าน,โพส ขาย บ้าน ใหม่,โพสขายที่ดินฟรี,โพสขายบ้านฟรี,รวม web นายหน้า ฝาก ขาย คอน โด,รับขายฝาก บ้าน,รับ ฝาก ขาย คอน โด,รับ ฝาก ขาย บ้าน,รับ ฝาก ขาย บ้าน และ คอน โด,รับ ฝาก ขาย บ้าน และ ที่ดิน, รับ ฝาก คอน โด,รับขายบ้าน,รับฝากขายคอนโด,รับฝากขายบ้าน,รับฝากขายบ้านฟรี,รับฝากขายบ้านมือสอง,ลง ขาย คอน โด ฟรี,ลง ขาย ที่ดิน ฟรี,ลง ขาย บ้าน,ลง ขาย บ้าน,ลง ขาย บ้าน ฟรีลง โฆษณา ขาย คอน โด ฟรีลง โฆษณา ขาย บ้าน ฟรี,ประกาศ ขาย คอน โด ฟรี,ลง ประกาศ ขาย บ้าน ฟรี,ลง ประกาศ ขาย ฟรีลง ,ประกาศ ขาย ฟรี บ้านลง ,ประกาศ ขาย อ พาร์ เม ท์ ฟรีลง ,ประกาศ ขาย อ สั ง หา ฟรีลง ,ประกาศ ขายอสังหาริมทรัพย์ ฟรี,ลง ประกาศ คอน โด ขาย,ลง ประกาศ เช่า คอน โด ฟรี,ลง ประกาศ เช่า บ้าน ฟรี,ลง ประกาศ ซื้อขาย บ้าน ฟรี,ลง ประกาศ บ้าน,ลง ประกาศ บ้าน และ คอน โด ฟรี,ลง ประกาศ ฟรี,ลง ประกาศ ฟรี ขาย บ้าน,ลง ประกาศ ฟรี คอน โด,ลง ประกาศ ฟรี บ้าน,ลง ประกาศ ฟรี บ้าน และ คอน โด,ลง ประกาศ ฟรี ไม่ ต้อง สมัคร สมาชิก,ลง ประกาศ ให้ เช่า คอน โด ฟรี,ลง ประกาศ อ สั ง หา ฟรี,ลงขายคอนโดฟรี,ลงขายบ้านฟรี,ลงโฆณาขายบ้านที่ไหนดี,ลงโฆษณาขายบ้าน,ลงโฆษณาบ้านฟรี,ลงโฆษณาฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก,ลงประกาศ ขายบ้าน,ลงประกาศ ขายบ้านมือสอง,ลงประกาศขายคอนโด,ลงประกาศขายคอนโดฟรี,ลงประกาศขายที่ดินฟรี,ลงประกาศขายบ้านที่ดินฟรี,ลงประกาศขายบ้านที่ไหนดี,ลงประกาศขายบ้านฟรี,ลงประกาศขายบ้านฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก,ลงประกาศขายบ้านมือสอง,ลงประกาศขายบ้านและที่ดินฟรี,ลงประกาศบ้าน,ลงประกาศฟรี ขายที่ดิน,ลงประกาศฟรี ขายบ้าน,ลงประกาศฟรีขายคอนโด,เว บ ซื้อขาย บ้าน,เว็ ป ขาย บ้าน,เว ป ขาย บ้าน ที่ ดี ที่สุด,เว็ ป ขาย บ้าน ฟรี,เว ป ประกาศ ขาย คอน โด,เว ป ประกาศ ขาย บ้าน ฟรี,เว็ ป ลง ประกาศ ขาย บ้าน ฟรี,เว็บ การ ขาย อสังหาริมทรัพย์ ฟรี,เว็บ ขาย ที่ดิน,เว็บ ขาย บ้าน,เว็บ ขาย บ้าน คอน โด,เว็บ ขาย บ้าน นราธิวาส,เว็บ ขาย อ สั ง หา,เว็บ ซื้อขาย,เว็บ ซื้อขาย คอน โด,เว็บ ไซ ด์ ประกาศ ขาย และ เช่า คอน โด ฟรี,เว็บ บ้าน มือ สอง,เว็บ ประกาศ ขาย คอน โด ฟรี,เว็บ ประกาศ ขาย บ้าน,เว็บ ประกาศ ขาย บ้าน ฟรี,เว็บ ลง ประกาศ ขาย บ้าน ฟรี,เว็บ ให้ ประกาศ ฝาก คอน โด ฟรี,เว็บขายที่ดิน,เว็บขายที่ดินฟรี,เว็บขายบ้าน,เว็บขายบ้านฟรี,เว็บขายบ้านมือสอง,เว็บขายบ้านและที่ดิน,เว็บซื้อขายบ้าน,เว็บไซต์ ประกาศ ขาย บ้าน,เว็บไซต์ขายบ้าน,เว็บบ้านมือสอง,เว็บประกาศขายคอนโด ฟรี,เว็บประกาศขายบ้าน,เว็บประกาศขายบ้านฟรี,เว็บฝากขายบ้าน,เว็บลงโฆษณาฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก,เวปขายที่ดิน,เวปขายที่ดินฟรี,เว็ปขายบ้านฟรี,เวปประกาศขายคอนโด,อยาก ขาย คอน โด,อยาก ขาย บ้าน,อยาก ขาย บ้าน ได้ เร็ว