ขายบ้าน

 

 

                                          ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2557

        เพื่อน ๆ คนไหนที่มีโครงการจะซื้อบ้านใหม่ เปิดธุรกิจใหม่ ซื้อคอนโดอยู่ใหม่ หรือบางคนซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ปี 2557 งานนี้ อ.สุลต่าน นักพยากรณ์จาก Horoworld.com ก็ไม่รีรอขอนำ วันดีฤกษ์ดีปี 2557 พร้อม ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2557 มาฝากกัน


                           

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 2558

                     วันที่ 10 มกราคม 2558 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง 

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันมหาสิทธิโชค (ความสำเร็จและความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (ความมั่งคั่งร่ำรวยและเป็นศิริมงคล)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 6.39 น. 

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : เป็นนิมิตหมายที่ดี มีผลทำให้ท่านมีทรัพย์ไม่ขาด ฐานะมั่งคั่ง เหมาะการย้ายเข้าบ้านใหม่ แต่เจ้าบ้านที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นไม่ควรใช้

***ฤกษ์นี้ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้

 วันที่ 26 มกราคม 2557 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 11 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันสิทธิโชค (ความสำเร็จและความสมปรารถนา) ฤกษ์บนเป็น ราชาฤกษ์ (เหมาะแก่การเฉลิมฉลองและขึ้นบ้านใหม่)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 15.16 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : เป็นนิมิตหมายที่ดีในเรื่องของอำนาจและบารมี มีผู้คนมักยำเกรง

         ***ฤกษ์นี้ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันจันทร์ใช้

 วันที่ 31 มกราคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันอำมฤคโชค (ความสำเร็จ) ชัยโชค (จะได้โชคที่ดี) ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะแก่การเฉลิมฉลองและขึ้นบ้านใหม่) วันฟู (ความเฟื่องฟู)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 13.56 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ดีทั้งทรัพย์และอำนาจบารมี มักมีโชคลาภไหลมาไม่ขาด มีความสุขสมหวังดีมาก

***ฤกษ์นี้ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้

 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2557

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (หมายถึงว่าปลอดสิ่งที่ไม่ดี) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะแก่การดำเนินการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 13.22 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : เด่นทางด้านอำนาจบารมี มีทรัพย์ไหลมาไม่ขาด เหมาะแก่เจ้าบ้านที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการติดต่อต่าง ๆ รวมถึงอาชีพอื่นก็ใช้ได้ 

***ฤกษ์นี้ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 2 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (หมายถึงว่าปลอดสิ่งที่ไม่ดี)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 7.01 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ถือว่ามีทรัพย์ไม่ขาด มักมีคนมาหาสู่บ่อย ๆ หากเจ้าบ้านกิจการเกี่ยวกับทางสุขภาพ หรือเป็นครูอาจารย์ หรือเป็นที่ปรึกษา นับว่าต้องโฉลก แม้เป็นอาชีพอื่นก็ใช้ฤกษ์นี้ได้

         ***ฤกษ์นี้ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันจันทร์ใช้

 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมีนาคม 2557

 วันที่ 3 มีนาคม 2557 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง
 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : อำมฤคโชค (ความสำเร็จที่เจริญถาวร) ชัยโชค (จะได้โชคที่ดี แข่งอะไรก็ชนะ) ราชาโชค (ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ผู้ใหญ่ช่วย)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 12.15 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ถือว่ามีทรัพย์ไม่ขาด เด่นในทางอำนาจและบารมี หากเจ้าบ้านที่ทำอาชีพเกี่ยวกับขายของกินหรือของสวยงามนับต้องโฉลก แม้เป็นอาชีพอื่นก็สามารถใช้ได้ 

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอังคารใช้

 วันที่ 23 มีนาคม 2557 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 8 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : อำมฤคโชค (ความสำเร็จ) ชัยโชค (จะได้โชคที่ดี แข่งอะไรก็ชนะ)   

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 12.01 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ถือว่าดีมาก ๆ หลักทรัพย์มั่นคง มีทั้งอำนาจและบารมี เหมาะสมแก่บุคคลทุก ๆ อาชีพ หากใครบ้านอยู่ใกล้น้ำนับว่าต้องโฉลก

***ฤกษ์นี้ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันจันทร์ใช้

 วันที่ 24 มีนาคม 2557 ตรงกับวันจันทร์ แรม 9 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งที่ไม่ดี)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 12.02 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ถือว่าดีมาก ๆ หลักทรัพย์มั่นคง มีทั้งอำนาจและบารมี เหมาะสมแก่บุคคลทุก ๆ อาชีพ หากใครบ้านอยู่ใกล้น้ำนับว่าต้องโฉลก 

***ฤกษ์นี้ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอังคารใช้

 ันที่ 28 มีนาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 13 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งที่ไม่ดี)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 11.36 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : มักมีคนรอบข้างช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุน ให้มีหลักทรัพย์มั่นคง หากใครทำอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือเกี่ยวกับเป็นที่ปรึกษา ทำงานด้านกระแสสุขภาพนับว่าต้องโฉลก แม้ว่าอาชีพอื่นก็ใช้ฤกษ์นี้ได้

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้

 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนเมษายน 2557

 วันที่ 11 เมษายน 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 9.29 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ถือว่ามีทรัพย์ไม่ขาด มีทั้งอำนาจและบารมี หากเจ้าบ้านทำอาชีพเกี่ยวกับความสวยความงาม ขายของกิน เปิดร้านอาหาร นับว่าต้องโฉลก แม้ว่าจะอาชีพอื่นก็ใช้ได้ 

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้

 วันที่ 13 เมษายน 2557 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : มหาสิทธิโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) 

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 10.22 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีฐานะดี มีเงินใช้ไม่ขาด หากเจ้าบ้านทำอาชีพเป็นคนในเครื่องแบบนับว่าต้องโฉลก แม้ว่าอาชีพอื่นก็ใช้ได้

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันจันทร์ใช้

 วันที่ 25 เมษายน 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 11 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น :  วันสิทธิโชค (ความสุข ความเจริญ ความสมปรารถนา)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 9.30 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ถือว่าดีมาก มีทั้งทรัพย์วาสนาและบารมี มักมีคนรอบข้างเข้ามาหาสู่ มักมีลาภปากอาหารกิน เหมาะสมกับทุกอาชีพ  

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้

 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤษภาคม 2557

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันลอย (ความสะดวกสบายไม่ติดขัด) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 7.49 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้ท่านมีฐานะดี มีความสุขและความเจริญ

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์บนเป็น : ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 7.06 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้ท่านมีฐานะดี มีความสุขและความเจริญ 

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอังคารใช้

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันมหาสิทธิโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 6.55 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้ท่านมีฐานะดี มีความสุขและความเจริญ 

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 8.24 น.


 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้ท่านมีฐานะดี มีความสุขและความเจริญ 


***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอังคารใช้


 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 2 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 6.53 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้ท่านมีฐานะดี มีความสุขและความเจริญ 

***ฤกษ์นี้ เจ้าบ้านที่เกิดวันใดก็สามารถใช้ฤกษ์นี้ได้

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 9 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันสิทธิโชค (ความสุข ความเจริญ ความสมปรารถนา) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 6.36 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้ท่านมีฐานะดี มีความสุขและความเจริญ

***ฤกษ์นี้ เจ้าบ้านที่เกิดวันใดก็สามารถใช้ฤกษ์นี้ได้


 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 10 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : มหาสิทธิโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 6.30 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้ท่านมีฐานะดี มีความสุขและความเจริญ

***ฤกษ์นี้ ห้ามผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ใช้

 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมิถุนายน 2557

 วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : มหาสิทธิโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ฤกษ์บนเป็น มหัทโธฤกษ์ (เหมาะกับงานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลต่าง ๆ)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 11.02 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมเจ้าบ้านมีฐานะดี มีผู้คนคอยอุปถัมภ์อยู่ตลอดเวลา เหมาะสมกับบุคลทั่วๆไป

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอังคารใช้

 วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง) ฤกษ์บนเป็น มหัทโธฤกษ์ (เหมาะกับงานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลต่าง ๆ)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 11.01 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีกินมีใช้ไม่ขาด มีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เหมาะสมกับบุคลทั่ว ๆ ไป

***ฤกษ์นี้ เจ้าบ้านที่เกิดวันใดก็สามารถใช้ฤกษ์นี้ได้

 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 1 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : อำมฤคโชค (ความสมปรารถนา)  ชัยโชค (จะได้โชคที่ดี) ราชาโชค (ความสะดวกสบาย) ฤกษ์บนเป็น มหัทโธฤกษ์ (เหมาะกับงานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลต่าง ๆ)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 10.55 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีฐานะดี มีเงินใช้ไม่ขาด มีผู้คนคอยอุปถัมภ์อยู่ตลอดเวลา เหมาะสมกับบุคลทั่ว ๆ ไป

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้

 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกรกฏาคม 2557

 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง) ฤกษ์บนเป็น ราชาฤกษ์ (ความสะดวกสบาย มีคนอุปถัมภ์)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 7.01 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีความมั่นคงในชีวิต มีคนช่วยเหลือและอุปถัมภ์ หากเจ้าบ้านทำอาชีพการเงิน ทำธุรกิจความสวยความงาม เปิดร้านอาหารนับว่าต้องโฉลก แม้ว่าอาชีพอื่นก็ใช้ได้ 

***ฤกษ์นี้ เจ้าบ้านที่เกิดวันใดก็สามารถใช้ฤกษ์นี้ได้

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง) ฤกษ์บนเป็น มหัทโธฤกษ์ (เหมาะกับงานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลต่าง ๆ

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 9.52 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้เจ้าบ้านมีฐานะดี มีเงินไม่ขาด มีทั้งอำนาจและบารมีเกื้อหนุน หากเจ้าบ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าไอที หรือเครื่องใช้ไฟฟ้านับว่าต้องโฉลก แม้ว่าทำอาชีพอื่นก็ใช้ได้ 

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ตรงกับวันจันทร์ แรม 3 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : อำมฤคโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ชัยโชค (จะได้โชคที่ดี) ราชาโชค (ความสะดวกสบาย) ฤกษ์บนเป็น ราชาฤกษ์ (ความสะดวกสบาย มีคนอุปถัมภ์)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 9.52 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านเหมือนมีเมตตามหานิยม มีแต่คนรักใคร่เอ็นดู หากเจ้าบ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับผู้หญิงนับว่าต้องโฉลก แม้ว่าอาชีพอื่นก็ใช้ได้

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอังคารใช้

 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนสิงหาคม 2557

 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย
 วันนี้ฤกษ์บนเป็น : ราชาฤกษ์ (ความสะดวกสบาย มีคนอุปถัมภ์)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 15.35 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้ท่านมีฐานะดี หากเจ้าบ้านทำอาชีพเกี่ยวกับครูอาจารย์ หรือเป็นที่ปรึกษานับว่าต้องโฉลก แม้ว่าอาชีพอื่นก็ใช้ได้ 

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้

 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 4 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : อำมฤคโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ชัยโชค (จะได้โชคที่ดี) ฤกษ์บนเป็น ราชาฤกษ์ (ความสะดวกสบาย มีคนอุปถัมภ์)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 15.01 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้เจ้าบ้านมีฐานะดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ แม้ว่าเจ้าบ้านทำอาชีพใดก็สามารถใช้ฤกษ์นี้ได้ 

***ฤกษ์นี้ เจ้าบ้านที่เกิดวันใดก็สามารถใช้ฤกษ์นี้ได้

 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 12 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง) ฤกษ์บนเป็น ราชาฤกษ์ (ความสะดวกสบาย มีคนอุปถัมภ์)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ :เวลา 14.46 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้เจ้าบ้านเด่นในทางอำนาจ จึงเหมาะกับเจ้าบ้านที่ต้องปกครองบริวารมาก ๆ และเหมาะสมกับทุกอาชีพ 

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้

 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : อำมฤคโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ชัยโชค (จะได้โชคที่ดี) ฤกษ์บนเป็น ราชาฤกษ์ (ความสะดวกสบาย มีคนอุปถัมภ์)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 14.16 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้เจ้าบ้านมีฐานะดี มีคนรักใคร่และเอ็นดู หากเจ้าบ้านมีอาชีพเกี่ยวกับทหารและตำรวจนับว่าต้องโฉลก แม้อาชีพอื่นก็ใช้ได้

***ฤกษ์นี้ เจ้าบ้านที่เกิดวันใดก็สามารถใช้ฤกษ์นี้ได้

 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกันยายน 2557

 วันที่ 4 กันยายน 2557 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย

 วันที่ 4 กันยายน 2557 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง) ฤกษ์บนเป็น มหัทโธฤกษ์ (เหมาะกับงานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลต่างๆ)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 16.16 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ :ส่งเสริมให้เจ้าบ้านฐานะดี  มีทรัพย์ไม่ขาด มีอำนาจและบารมี เหมาะสมกับบุคคลทั่ว ๆ ไป 

***ฤกษ์นี้ เจ้าบ้านที่เกิดวันใดก็สามารถใช้ฤกษ์นี้ได้

 วันที่ 15 กันยายน 2557 ตรงกับวันจันทร์ แรม 7 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 16.46 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมทั้งอำนาจและบารมี ต่างเพศมักรักใคร่เอ็นดู เหมาะสมกับบุคคลในเครื่องแบบ แม้ว่าอาชีพอื่น ๆ ก็ใช้ได้ 

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอังคารใช้

 วันที่ 22 กันยายน 2557 ตรงกับวันจันทร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 16.11 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีฐานะมั่นคง มีเงินทองไม่ขาดมือ มีอำนาจและบารมี เหมาะสมกับบุคคลทั่ว ๆ ไป 

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอังคารใช้

 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนตุลาคม 2557

 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันมหาสิทธิโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 15.19 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีอำนาจและบารมีมาก มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ มีทรัพย์ไม่ขาดมือ เหมาะสมกับบุคคลทั่ว ๆ ไป

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้

 วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันลอย (เหมาะกับการไปมาหาสู่เพื่อทำการมงคลต่าง ๆ) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 14.40 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ มีงานเข้ามาไม่ขาด มีทรัพย์เข้ามาไม่ขาด เหมาะสมกับบุคคลทั่ว ๆ ไป

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้

 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤศจิกายน 2557

 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 1 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย
 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : อำมฤคโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ชัยโชค (จะได้โชคที่ดี) ราชาโชค (ความสะดวกสบาย)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 13.14 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้เจ้าบ้านมีเงินไหลเข้ามาไม่ขาด ฐานะดี หากเจ้าบ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าไอที หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้านับว่าต้องโฉลก แม้ว่าอาชีพอื่นก็ใช้ได้

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 15 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 11.59 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้เจ้าบ้านมีเงินไหลเข้ามาไม่ขาด ฐานะดี หากเจ้าบ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าไอที หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้านับว่าต้องโฉลก แม้ว่าอาชีพอื่นก็ใช้ได้ 

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้

 วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : อำมฤคโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ชัยโชค (จะได้โชคที่ดี) ราชาโชค (ความสะดวกสบาย) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 11.06 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีอำนาจและบารมี  มีงานไหลมาไม่ขาดสาย  มีหลักทรัพย์มั่นคง เหมาะสมกับบุคคลทั่ว ๆ ไป 

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอังคารใช้

 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนธันวาคม 2557

 วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ตรงกับวันพุธ แรม 4 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันมหาสิทธิโชค(ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 10.40 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านเด่นทางอำนาจและมีทรัพย์ไม่ขาด หากเจ้าบ้านทำอาชีพเกี่ยวกับของกิน ขายของสวยงามนับว่าต้องโฉลก แม้ว่าอาชีพอื่น ๆ ก็ใช้ได้

***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันเสาร์ใช้

 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 13 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย

 วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง)

 ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 10.05 น.

 ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้เจ้าบ้านมีทรัพย์ไม่ขาดฐานะดี มีคนคอยอุปถัมภ์มาก เหมาะสมกับบุคคลทั่ว ๆ ไป แต่ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นไม่ควรใช้ 

            ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้

               ฤกษ์ที่ให้ทุก ๆ ท่าน หากท่านต้องการทำบุญบ้าน โดยนิมนต์พระสงฆ์มา ท่านสามารถทำการมงคลได้ทั้งวัน แต่ถ้าท่านจะย้ายเข้าบ้านใหม่แนะนำให้ใช้เวลาฤกษ์ที่ผมแจ้งไว้ สัญญาณฤกษ์ก็คือ จุดธูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่าข้าพเจ้าได้ถือฤกษ์นี้ในการเข้าบ้านใหม่ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข มีทรัพย์มีวาสนาและบารมี อยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปด้วยเถิด

 

ที่มา : www.kapook.com


 


    ผังเมืองกรุงเทพ
   เส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้าในอนาคต

   
 ผังเมืองกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ดูขนาดใหญ่

 

 

 


                   

             HUBB REAL ESTATE(ฮับบ์เรียลเอสเตท)

            เลขที่ 33/14 เดอะคอนเนค(อ่อนนุช)   ถนน: เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 แขวง: ประเวศ เขต:ประเวศ กรุงเทพมหนคร 10250
                 Email :Hubbrealestate@gmail.com  Mobile: 089-200-4455 , 086-941-3299 Fax: 02-918-9401

                   (ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.)

broker ขาย บ้าน, web ขาย บ้าน, web ประกาศขายคอนโดฟรี, web ประกาศขายบ้านฟรี,ขาย คอน โด ผ่าน นายหน้า,ขาย คอน โด ฟรี,ขาย คอน โด ฟรี ทุก ค่า ใช้ จ่าย,ขาย ที่ดิน ฟรี,ขาย บ้าน เดี่ยว ราม คํา แหง,ขาย บ้านใน กรุงเทพ,ขาย บ้าน ฟรี,ขาย อาคาร พาณิชย์ กรุงเทพ,ขายบ้านฟรี,ขายบ้านมือสอง,คอนโดมือสอง,โฆษณา ขาย คอน โด ฟรี,โฆษณา ขาย บ้าน ฟรี,โฆษณาขายที่ดินฟรี,โฆษณาบ้าน,ตลาด บ้าน มือ สอง,ต้องการ ขาย บ้าน,ต้องการ ขาย บ้าน ด่วน,ต้องการขายคอนโด,ต้องการขายที่ดิน,ต้องการขายบ้าน,ตัวแทน ขาย คอน โด,ตัวแทน ขาย บ้าน,ตัวแทนขายบ้าน,ตัวแทน ขาย อสังหาริมทรัพย์,ตัวแทนขายอสังหา,ทาวเฮาส์มือสอง,นาย หน้า ขาย บ้าน,นายหน้า ขาย คอน โด,นายหน้า ขาย ที่ดิน,นายหน้า ขาย บ้าน,นายหน้า ขาย บ้าน ที่ไหน ดี,นายหน้า ซื้อขาย บ้าน,นายหน้าขายบ้าน,นายหน้าขายบ้านแถว,นายหน้าขายบ้านมือ2,นายหน้าขายบ้านมือสอง,บริษัท ขาย บ้าน,บริษัท ซื้อขาย บ้าน,บริษัท นายหน้า ขาย ที่ดิน,บริษัท นายหน้า ขาย บ้าน,บริษัท โบรกเกอร์ ขาย บ้าน,บริษัท ฝาก ขาย บ้าน,บริษัท รับ ซื้อขาย บ้าน,บริษัท รับ ฝาก ขายคอนโด,บริษัทขายบ้านแถวมีนบุรี,บริษัทขายบ้านแถวรามคำแหง,บริษัทขายบ้านแถวรามอินทรา,บริษัทขายบ้านแถวหนองจอก ฉะเชิงทรา,บริษัทขายบ้านมือสอง,บริษัทรับขายบ้าน,บริษัทรับฝากขายบ้าน,บริษัทรับฝากขายบ้านและที่ดิน,บ้านมือสอง,โบรกเกอร์ ขาย คอน โด,โบรกเกอร์ ขาย บ้าน,ประกาศ ขาย คอน โด,ประกาศ ขาย คอน โด ฟรี,ประกาศ ขาย คอน โด ฟรี มือ สอง,ประกาศ ขาย ทาวน์ เฮ้า ส์ ฟรี,ประกาศ ขาย ที่ดิน ฟรี,ประกาศ ขาย บ้าน,ประกาศ ขาย บ้าน ทาวน์ เฮ้า ส์,ประกาศ ขาย บ้าน ฟรี,ประกาศ ขาย บ้าน ราคา ถูก,ประกาศ ขาย ฟรี,ประกาศ ขาย อ สั ง หา,ประกาศ ซื้อขาย บ้าน ฟรี,ประกาศขายคอนโดฟรี,ประกาศขายที่ดิน,ประกาศขายที่ดินฟรี,ประกาศขายบ้าน,ประกาศขายบ้านพร้อมที่ดินฟรี,ประกาศขายบ้านฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก,ประกาศขายบ้านและที่ดิน,ประกาศขายบ้านและที่ดินฟรี,ประกาศขายอาคารพาณิชย์,ประกาศฟรี ขายที่ดิน,ประกาศฟรี ไม่ต้องสมัคร,ฝาก ขาย คอน โด,ฝาก ขาย ที่ดิน,ฝาก ขาย บ้าน,ฝาก ขาย บ้าน คอน โด กรุงเทพ,ฝาก ขาย บ้าน ฟรี,ฝาก ประกาศ เช่า คอน โด,ฝากขายคอนโด,ฝากขายคอนโดฟรี,ฝากขายที่ดิน,ฝากขายที่ดินฟรี,ฝากขายบ้าน,ฝากขายบ้านที่ไหนดี,ฝากขายบ้านฟรี,ฝากขายบ้านมือสอง,ฝากขายบ้านและที่ดิน,โพ ส ขาย คอน โด ฟรี,โพ ส ขาย บ้าน,โพ ส ขาย บ้าน ฟรี,โพ ส ต์ ฟรี ขาย บ้าน,โพส ขาย บ้าน ใหม่,โพสขายที่ดินฟรี,โพสขายบ้านฟรี,รวม web นายหน้า ฝาก ขาย คอน โด,รับขายฝาก บ้าน,รับ ฝาก ขาย คอน โด,รับ ฝาก ขาย บ้าน,รับ ฝาก ขาย บ้าน และ คอน โด,รับ ฝาก ขาย บ้าน และ ที่ดิน, รับ ฝาก คอน โด,รับขายบ้าน,รับฝากขายคอนโด,รับฝากขายบ้าน,รับฝากขายบ้านฟรี,รับฝากขายบ้านมือสอง,ลง ขาย คอน โด ฟรี,ลง ขาย ที่ดิน ฟรี,ลง ขาย บ้าน,ลง ขาย บ้าน,ลง ขาย บ้าน ฟรีลง โฆษณา ขาย คอน โด ฟรีลง โฆษณา ขาย บ้าน ฟรี,ประกาศ ขาย คอน โด ฟรี,ลง ประกาศ ขาย บ้าน ฟรี,ลง ประกาศ ขาย ฟรีลง ,ประกาศ ขาย ฟรี บ้านลง ,ประกาศ ขาย อ พาร์ เม ท์ ฟรีลง ,ประกาศ ขาย อ สั ง หา ฟรีลง ,ประกาศ ขายอสังหาริมทรัพย์ ฟรี,ลง ประกาศ คอน โด ขาย,ลง ประกาศ เช่า คอน โด ฟรี,ลง ประกาศ เช่า บ้าน ฟรี,ลง ประกาศ ซื้อขาย บ้าน ฟรี,ลง ประกาศ บ้าน,ลง ประกาศ บ้าน และ คอน โด ฟรี,ลง ประกาศ ฟรี,ลง ประกาศ ฟรี ขาย บ้าน,ลง ประกาศ ฟรี คอน โด,ลง ประกาศ ฟรี บ้าน,ลง ประกาศ ฟรี บ้าน และ คอน โด,ลง ประกาศ ฟรี ไม่ ต้อง สมัคร สมาชิก,ลง ประกาศ ให้ เช่า คอน โด ฟรี,ลง ประกาศ อ สั ง หา ฟรี,ลงขายคอนโดฟรี,ลงขายบ้านฟรี,ลงโฆณาขายบ้านที่ไหนดี,ลงโฆษณาขายบ้าน,ลงโฆษณาบ้านฟรี,ลงโฆษณาฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก,ลงประกาศ ขายบ้าน,ลงประกาศ ขายบ้านมือสอง,ลงประกาศขายคอนโด,ลงประกาศขายคอนโดฟรี,ลงประกาศขายที่ดินฟรี,ลงประกาศขายบ้านที่ดินฟรี,ลงประกาศขายบ้านที่ไหนดี,ลงประกาศขายบ้านฟรี,ลงประกาศขายบ้านฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก,ลงประกาศขายบ้านมือสอง,ลงประกาศขายบ้านและที่ดินฟรี,ลงประกาศบ้าน,ลงประกาศฟรี ขายที่ดิน,ลงประกาศฟรี ขายบ้าน,ลงประกาศฟรีขายคอนโด,เว บ ซื้อขาย บ้าน,เว็ ป ขาย บ้าน,เว ป ขาย บ้าน ที่ ดี ที่สุด,เว็ ป ขาย บ้าน ฟรี,เว ป ประกาศ ขาย คอน โด,เว ป ประกาศ ขาย บ้าน ฟรี,เว็ ป ลง ประกาศ ขาย บ้าน ฟรี,เว็บ การ ขาย อสังหาริมทรัพย์ ฟรี,เว็บ ขาย ที่ดิน,เว็บ ขาย บ้าน,เว็บ ขาย บ้าน คอน โด,เว็บ ขาย บ้าน นราธิวาส,เว็บ ขาย อ สั ง หา,เว็บ ซื้อขาย,เว็บ ซื้อขาย คอน โด,เว็บ ไซ ด์ ประกาศ ขาย และ เช่า คอน โด ฟรี,เว็บ บ้าน มือ สอง,เว็บ ประกาศ ขาย คอน โด ฟรี,เว็บ ประกาศ ขาย บ้าน,เว็บ ประกาศ ขาย บ้าน ฟรี,เว็บ ลง ประกาศ ขาย บ้าน ฟรี,เว็บ ให้ ประกาศ ฝาก คอน โด ฟรี,เว็บขายที่ดิน,เว็บขายที่ดินฟรี,เว็บขายบ้าน,เว็บขายบ้านฟรี,เว็บขายบ้านมือสอง,เว็บขายบ้านและที่ดิน,เว็บซื้อขายบ้าน,เว็บไซต์ ประกาศ ขาย บ้าน,เว็บไซต์ขายบ้าน,เว็บบ้านมือสอง,เว็บประกาศขายคอนโด ฟรี,เว็บประกาศขายบ้าน,เว็บประกาศขายบ้านฟรี,เว็บฝากขายบ้าน,เว็บลงโฆษณาฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก,เวปขายที่ดิน,เวปขายที่ดินฟรี,เว็ปขายบ้านฟรี,เวปประกาศขายคอนโด,อยาก ขาย คอน โด,อยาก ขาย บ้าน,อยาก ขาย บ้าน ได้ เร็ว